Curriculum Vitae

Opleiding

2018
Hogeschool Van Hall Larenstein

Bos- en Natuurbeheer

De eerste twee jaar van deze studie heb ik een brede basiskennis opgedaan op het gebied van bosbouw en natuurbeheer.

De tweede helft van de studie ben ik mij gaan specialeren in de relatie tussen mens en natuur en de geschiedenis van het landschap.  

2016
Rijksuniversiteit Groningen

Minor Landschapsgeschiedenis

Tijdens deze minor heb ik me verder verdiept in het ontstaan van verschillende landschappen. Ook volgde ik vakken over architectuurgeschiedenis en landschapstuinen. 

Werkervaring

2023 - heden
Gemeente Vlissingen

Boomverzorger

2020 - 2023
Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Projectmedewerker

Vrijwilligerswerk

2021 - heden
Werkgroep Landschapsverzorging Walcheren

Vrijwilliger

Met deze werkgroep werk ik van november tot half maart om de week op zaterdagochtend in kleine landschapselementen op Walcheren. In de zomer doen we daarnaast nog een paar hooiklussen.  

2021 - heden
De VoorleesExpress

Vrijwilliger

Vanuit de Voorleesexpress ben ik 13 keer bij een Syrisch gezin langsgeweest. Met als doel de taalontwikkeling van hun jongste kind te stimuleren. Alhoewel het Voorleesexpress trajact inmiddels is afgerond, ga ik er nog steeds om de week heen om voor te lezen- en (taal)spelletjes te spelen. 

Stages

2018
It Fryske Gea

Afstudeerder

2017
Stichting Landschapsbeheer Groningen

Stagiair Projectbureau

2016
Natuurmonumenten

Vrijwillig Boswachter

2016
It Fryske Gea

Stagiair Communicatie en Voorlichting