Publicaties

Onderstaand een overzicht van boeken, artikelen en scripties van mijn hand:

Boek 'Kleine iconen, groots landschap'

ISBN 978-90-90-37238-9

Hoofdstukken: Bloemdijken, Oude granen en Bakketen.

Zeeuwse Ankers

De wandelingen van Jacobus Craandijk over negentiende-eeuws Walcheren

Tijdschrift Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Behoud van oude granen in Zeeland

Een begraafplaats met een verhaal

Landschappelijke verandering in beeld 

Leer je Groen: e-learning voor vrijwilligers in het groen

Scripties

Groot Haersmastate te Oudega: Status macht en rijkdom van de  familie van Haersma (1650-1850) 

De Alde Feanen: Een landschapsbiografie en cultuurhistorische inventarisatie